Regulamin

Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy Filuteria, istniejący pod adresem FILUTERIA.pl, którego właścicielem jest osoba fizyczna pod nazwą FILUTERIA Magdalena Blok, ul. Ogrodnicza 7 / 1, 84-252 Orle, NIP: 9581459643

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą – Kupującym, a sklepem – Sprzedającym. Zamówienia składać można w naszym sklepie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zamówienia są realizowane w dni robocze. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

Płatności za zakupione towary można dokonywać na nr konta bankowego:
PKO BP 66 1020 1912 0000 9302 0111 4735

Koszt wysyłki

​Kurier DPD (przy wcześniejszej wpłacie na konto) – 18 zł brutto.

Zamówienia

Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Kupujący może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane – informując o tym e-mailem.

Każde złożone przez Kupującego zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu.

W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu, prosimy o kontakt mailowy na adres info@filutera.pl

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

Klient posiada prawo do wyboru sposobu wysyłki.

Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego.

Realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu 4-14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W sytuacjach kiedy projekt jest większy czas oczekiwania może się wydłużyć do 21 dni.

Zwroty, wymiany i reklamacje

Akceptujemy zwroty oraz wymiany zamówionych w naszym sklepie towarów według poniższych wskazówek.

Proces zwrotu lub wymiany

Zapakuj produkt
Pamiętaj o tym, aby towary były odpowiednio opakowane tak, aby w trakcie transportu nie doszło do uszkodzenia. Załącz dowód zakupu. Zwracany lub wymieniamy towar nie może nosić znamion użytkowania.

Zaadresuj paczkę
FILUTERIA Magdalena Blok
Ul. Ogrodnicza 7/1
84-252 Orle

Uwagi

  • Kupujący ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania paczki zwrócić towar, bez podania przyczyny.
  • Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów / dokonywania wymian towarów, które nie posiadają oryginalnych etykiet lub posiadają jakiekolwiek znamiona użytkowania.
  • Sprzedający nie zwraca kosztów poniesionych przez kupującego przy odesłaniu towaru w celu wymiany / zwrotu.
  • Proces wymiany lub zwrotu trwa do 14 dni od otrzymania paczki przez Sprzedającego.  

Dane klientów i zgody

Dane Klientów sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym.

Korzystanie ze strony internetowej filuteria.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz. U. nr 22 poz. 271.​

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.06.2020 r.